Przejdź do stopki

Miło nam poinformować, że Gmina Raciąż pozyskała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 653 336 zł na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" zwiększającego cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy w Raciążu. Środki będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Ro

I N F O R M A C J A w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku   W terminie od 1 do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Gminy w pok. nr 17.               &nb

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2011.2024%20%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20w%20sprawie%20og%C5%82oszenia%20w%20Biuletynie%20Informacji%20Publicznej%20informacji%20z%20zakresu%20dotacji%20o%C5%9Bwiatowych%20dla%20niepublicznych%20przedszkoli%20w%20Gminie%20Raci%C4%85%C5%BC%20na%20rok%2

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2012.2024%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20w%20sprawie%20harmonogramu%20czynno%C5%9Bci%20w%20post%C4%99powaniu%20rekrutacyjnym%20oraz%20post%C4%99powaniu%20uzupe%C5%82niaj%C4%85cym%20do%20oddzia%C5%82%C3%B3w%20przedszkolnych.innych%20form%20wychow.przedszk