Przejdź do stopki

Telefony

Treść

Wójt Gminy Raciąż

mgr Zbigniew Sadowski

telefon: (23) 679-11-65
e-mail: zsadowski@gminaraciaz.pl

 

Sekretarz Gminy

Anna Dumińska - Kierska

telefon: (23) 679-12-80 w. 112
e-mail: akierska@gminaraciaz.pl

 

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Rumianowska

telefon: (23) 679-13-00
e-mail: brumianowska@gminaraciaz.pl

 

Sekretariat Urzędu

telefon: (23) 679-12-80
fax: (23) 679-12-75
e-mail: sekretariat@gminaraciaz.pl


 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Or.SO.

Kierownik: Sekretarz Gminy Anna Dumińska - Kierska - pok. nr 14
tel. (23) 679-12-80 w. 112

Ewidencja ludności i dowody osobiste - pok. nr 5

tel. (23) 679-12-80 w. 132

Sprawy wojskowe, obrona cywilna, ochotnicze straże pożarne - pok. nr 5

tel. (23) 679-12-80 w. 132

Informatyk - pok. nr 16

tel. (23) 679-12-80 w. 129

Biuro Obsługi Rady - pok. nr 12

tel. (23) 679-12-80 w. 121


 

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - RRG.

Kierownik: mgr Radosław Paczkowski - pok. nr 3
tel. (23) 679-12-80 w. 126

Zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, drogi - pok. nr 1

tel. (23) 679-12-80 w. 127

Ochrona środowiska - pok. nr 4

tel. (23) 679-12-80 w. 128

Działalność gospodarcza - pok. nr 2

tel. (23) 679-12-80 w. 123


 

Referat Finansowy - Fn.

Kierownik: Skarbnik Gminy mgr Barbara Rumianowska - pok. nr 10
tel. (23) 679-13-00 lub (23) 679-12-80 w. 113

Księgowość - pok. nr 11

tel. (23) 679-12-80 w. 120

Podatki - pok. 17

tel. (23) 679-12-80 w. 122

Kasa

tel. (23) 679-12-80 w. 125


Referat Oświaty - Oś.

Kierownik: Gabriela Osowska - ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż
tel. (23) 653-32-99