Przejdź do stopki

Zezwolenia

Treść

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA