Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

URZĄD GMINY RACIĄŻ

ul. Kilińskiego 2,
09-140 Raciąż

tel. (23) 679-12-80
       (23) 679-13-06
fax. (23) 679-12-75

e-mail: sekretariat@gminaraciaz.pl

adres epuap: /78vo51pxuq/SkrytkaESP

Strona internetowa: www.gminaraciaz.pl

BIP: www.bip.gminaraciaz.iap.pl


Urząd Gminy pracuje w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

 

kasa czynna jest w godz. 800 - 1400
wszystkich wpłat po godz. 1400 należy dokonywać w banku

 

WYKAZ KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

66 8233 0004 000O 1717 2000 0060

 

POZOSTAŁE DOCHODY (PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, TRANSPORTOWY, OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI, DZIERŻAWA, NAJEM, OPŁATA SKARBOWA)

67 8233 0004 0000 1717 2004 0006

 

DEPOZYTY (WADIA, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA)

71 8233 0004 0000 1717 2016 0117

 

WPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

11 8233 0004 0000 1759 2000 0170

 

Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż przyjmuje interesantów

 

w każdą środe w godz. 930-1130

w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż pok. nr 18