Przejdź do stopki

Terminy i formy płatności za GOK

Treść

 

Formy opłaty i terminy płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:
  • od 1 stycznia 2020 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Raciąż nr: 66 8233  0004 0000 1717 2000 0060, z adnotacją określającą imię i nazwisko osoby na którą złożona jest deklaracja oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne,
  • w kasie Urzędu Gminy Raciąż,
  • u sołtysów (tylko opłata kwartalna).

 

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach do:
  • 20 marca – I kwartał,
  • 20 maja - II kwartał,
  • 20 września - III kwartał,
  • 20 listopada – IV kwartał.

W przypadku gdy wyznaczony termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), wówczas termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.