Przejdź do stopki

Gmina Raciąż uzyskała dofinansowanie z programu "Cyfrowa Gmina"

Treść

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

 

Gmina Raciąż uzyskała dofinansowanie w wysokości 139 950,00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Raciąż jest rozwój cyfrowy urzędu, którego efektem będzie zaspokojenie potrzeb mieszańców i podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji usług publicznych.

 

Więcej informacji na stronie projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)