Przejdź do stopki

Uchwały dotyczące GOK

Treść

UCHWAŁA NR XXXII.228.2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXII.227.2018

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż + załącznik do uchwały Regulamin PSZOK w Gminie Raciąż

UCHWAŁA Nr XXXI.214.2018

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXIV.170.2017

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII.118.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.115.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.110.2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.109.2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

Uchwała Nr VI.28.2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

Uchwała Nr VI.27.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

wiecej...

 

Uchwała Nr XXX/175/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wiecej...

 

 

Uchwała Nr XXV/140/2012

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

 

Uchwała Nr XXV/139/2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wiecej...

 

Uchwała Nr XXV/138/2012

w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wiecej...

Uchwała Nr XXV/137/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wiecej...

 

Uchwała Nr XXV/136/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

wiecej...