Przejdź do stopki

Uchwały dotyczące GOK

Treść

Uchwała Nr XLII.316.2022

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr XXIX.228.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX.227.2021

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi + załącznik do uchwały Regulamin PSZOK w Gminie Raciąż

Uchwała Nr XXIX.226.2021

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

UCHWAŁA NR XXXII.228.2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXII.227.2018

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż + załącznik do uchwały Regulamin PSZOK w Gminie Raciąż

UCHWAŁA Nr XXXI.214.2018

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXIV.170.2017

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XVIII.118.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.115.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.110.2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

UCHWAŁA NR XVII.109.2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż

wiecej...

Uchwała Nr VI.28.2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

wiecej...

Uchwała Nr VI.27.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

wiecej...