Przejdź do stopki

Akty prawne, uchwały podatkowe, wzory dokumentów

Treść

Akty prawne


Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 30 października 2002  r. o podatku leśnym (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.)

 

Uchwały podatkowe na rok 2021


Uchwała Nr XX.153.2020 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Uchwała Nr III/20/92 Rady Gminy w Raciążu z dnia 20 maja 1992 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

Uchwała Nr XX.154.2020  Rady Gminy Raciąż z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

 

Wzory dokumentów

______________________________________________________________________________________________________________________

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

 

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

 

ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych

 

ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

 

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

 

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych

 

ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 

IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości

 

ZN-1/A – dane o nieruchomościach

 

ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

 

DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Oświadczenie w sprawie przyczepy/naczepy wykorzystywanej wyłącznie do produkcji rolniczej (tylko dla właścicieli gospodarstw rolnych)