Przejdź do stopki

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)

Treść

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Raciąż mogą oddać:

  • osobiście do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koziebrodach, gm. Raciąż po wcześniejszym zgłoszeniu tego do Urzędu Gminy w Raciążu:

- w pok. nr 4

- lub telefonicznie pod nr tel.: (23) 679-12-80

  • sprzedawcom sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub punktom serwisującym taki sprzęt – na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) dystrybutorzy (sprzedawcy) sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych  są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Z kolei podmiot prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu jeżeli  naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu nie jest możliwa ze względów technicznych lub jeśli właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.