Przejdź do stopki
 
Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania pn.:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Kiniki, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 8 z działką nr ewid. 9 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 s...
Zarządzenie nr 12.2022 Wójta Gminy Raciąż z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, a ta...
Zarządzenie nr 11.2022 Wójta Gminy Raciąż z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych dla których org...
Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych w Mławie informuje, że w dniu 20.01.2022 r. (czwartek) możliwe są przerwy w ciągłości dostaw wody w miejscowościach: Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Rory, Kraszewo Podborne, Koziebrody...
DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi  element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domow...