Przejdź do stopki

Punkty Przedszkolne "Sukces zaczyna się w przedszkolu"

Treść

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
 
Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 12 80 Fax: (23) 679 12 80
NIP 567-17-85-545, REGON 130378048
 
Gmina Raciąż realizuje projekt pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej u 118 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Raciąż. Projekt jest realizowany od 01.01.2012 roku do 30.11.2013 roku. Wartość projektu wynosi 697 390,00 PLN.
 
W ramach projektu powstało 7 punktów przedszkolnych:
  • w Kodłutowie,
  • w Koziebrodach,
  • w Kraszewie Gaczułtach,
  • w Raciążu,
  • w Krajkowie,
  • w Starym Gralewie,
  • w Uniecku.
Zajęcia w punktach przedszkolnych prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Opiekę nad dziećmi prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego.
W ramach realizacji projektu organizowane są seminaria szkoleniowe dla rodziców oraz spotkania upowszechniające edukację przedszkolną.
Na potrzeby działalności punktów została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, zakupione zostały meble oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
 
Wykaz kadry
 
Władysław Kwiatkowski
Koordynator projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
W projekcie odpowiada za zarządzanie projektem, koordynację działań, dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizowanych działań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową, kontakty oraz korespondencja z IP, nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z dokonywanymi zakupami, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu, przygotowanie raportu końcowego .
 
Marzanna Pietruszewska
Asystent koordynatora projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
W projekcie odpowiada za prowadzenie dokumentacji, przygotowanie materiałów do monitoringu i ewaluacji, pomoc w organizacji spotkań z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami, przygotowanie projektów sprawozdań, itp..
 
Gabriela Osowska
Księgowa projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
W projekcie odpowiada za rozliczanie finansowe projektu, naliczanie i wypłata wynagrodzeń nauczycieli, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań finansowych, ewidencją i księgowaniem środków wydatkowanych w projekcie.
 
Małgorzata Chłopik
Asystent Księgowej projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu”
W projekcie odpowiada za rozliczanie finansowe projektu, naliczanie i wypłata wynagrodzeń nauczycieli, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań finansowych, ewidencją i księgowaniem środków wydatkowanych w projekcie.
 
 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
 
Punkt przedszkolny w Kodłutowie - Małgorzata Mazuchowska
Punkt przedszkolny w Koziebrodach - Marta Ott
Punkt przedszkolny w Kraszewie Gaczułtach - Emilia Jóźwiak-Małecka
Punkt przedszkolny w Raciążu - Agnieszka Pokorska
Punkt Przedszkolny w Starym Gralewie - Marlena Jankowska
Punkt Przedszkolny Krajkowie - Jolanta Ziółkowska
Punkt Przedszkolny w Uniecku - Ewelina Tomporowska
 
Nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu odpowiedzialni są za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z programem nauczania, stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i
dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) organizowanie zebrań z rodzicami oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.
 
 
Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie się do najbliższego punktu przedszkolnego i wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej.
 

Dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy Szkół oraz zespół realizujący projekt:
Władysław Kwiatkowski – Koordynator Projektu, tel. 695340259
Marzanna Pietruszewska – Asystent Koordynatora Projektu, tel. 502989862

Regulamin rekrutacji uczestników i kadry oraz uczestnictwa w projekcie „Sukces zaczyna się w przedszkolu”

Dokumenty do pobrania

 

Punkty przedszkolne (charakterystyka grup)
 

 

Od 1 stycznia 2012 roku Punkt Przedszkolny w Kodłutowie realizuje projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczycielką w Punkcie jest Pani Małgorzata Mazuchowska. Łączna liczba dzieci uczęszczających do Ośrodka Edukacji Przedszkolnej wynosi 12 (czworo 3 latków, troje 4 latków i pięcioro 5 latków). Grupa liczy 8 dziewczynek i 4 chłopców.

 

 

Grupa dzieci uczęszczających do OEP w Koziebrodach liczy  20 dzieci 4 i 5 letnich (8 dziewcząt i 12 chłopców - w tym 7 czterolatków i 13 pięciolatków).
Nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym jest Pani Marta Ott.
 
 
Liczba dzieci uczęszczających do OEP liczy 7 dzieci – 5 dziewczynek (w tym 3 to trzylatki, a 3 to czterolatki) oraz 2 chłopców –w tym 1 dziecko to trzylatek i 1 dziecko czterolatek.
Nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym jest Pani Emilia Jóźwiak-Małecka.
 
 
Grupa dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raciążu liczy 23 wychowanków:
6 dziewcząt
17 chłopców
z czego 4 dzieci to trzylatki
4 dzieci to czterolatki
15 dzieci to pięciolatki
 
 
Liczba dzieci uczęszczających do OEP liczy 23 dzieci – 14 dziewczynek (w tym 3 to trzylatki, 5 to czterolatki i 6 to pięciolatki) oraz 9 chłopców (w tym to trzylatki, 4 to czterolatki i 3 to pięciolatki).
Nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym jest Pani Marlena Jankowska.
 
 
Liczba dzieci uczęszczających do OEP liczy 14 dzieci – 9 dziewczynek (w tym 3 to trzylatki, a 3 to czterolatki) oraz 5 chłopców –w tym 1 dziecko to trzylatek i 1 dziecko czterolatek.
Nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym jest Pani Jolanta Ziółkowska.
 
 
Grupa 4,5-latki liczy 19 dzieci, w tym 7 czterolatków, 12 pięciolatków, 7 chłopców i 12 dziewcząt.
Nauczycielką w Punkcie Przedszkolnym jest Pani Ewelina Tomporowska.