Przejdź do stopki

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Raciąż zrealizuje zadanie pn. "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż".  W zakresie pla

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 19 września 2022 r. poz. 1967). Ustawa w art. 50 wprowadza zmiany do ustawy o dod

17 września był wyjątkowym dniem dla całej społeczności Gminy Raciąż - w Starym Gralewie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia istnienia naszej jednostki samorządowej. W tym wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości - parlamentarzyści, radni wojewódzcy, powi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciąż, Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w październiku będą odbierane odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (od samochodów osobowych). W

8 września w Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach odbył się tradycyjny odpust oraz dożynki. Uroczystości były związane ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanym Matki Boskiej Siewnej. Do Koziebród jak co roku zawitały pielgrzymki z okolicznych pa