Przejdź do stopki

WYNAJĘCIE KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z NAUKI PŁYWANIA I OBSŁUGI INSTRUKTORSKIEJ W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” – „ CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI PŁYWAJĄ JAK DELFINKI” dla 63 uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

DOWÓZ UCZNIÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”pod nazwą własną: „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z NAUKI PŁYWANIA I OBSŁUGI INSTRUKTORSKIEJ W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” - „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

ORGANIZACJA CYKLU WYJAZDÓW NA PŁYWALNIĘ I SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIAMI W RAMACH REALIZCJI PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” - „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.