Przejdź do stopki

W ostatnim czasie wystartowały prace związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szczepkowie. To jedna ze strategicznych inwestycji dla naszego samorządu, która ma przede wszystkim podnieść standard gospodarki wodnej Gminy, a także zapewnić mieszkańcom dostęp do wody o wymaganej

Jako samorząd kontynuujemy działania związane z modernizacją i rozbudową sieci drogowej na terenie Gminy. Powstało niemal 1,5 km nowych dróg asfaltowych. Inwestycje przeprowadzono na odcinku Chyczewo-Kiełbowo oraz w Kraśniewie.  Inwestycji pn. „𝗥𝗼𝘇𝗯𝘂𝗱

29 kwietnia 2024 roku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie - Gaczułtach dokonano oficjalnego przekazania sprzętu i wyposażenia współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”. Przekazania dokonał

7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się I sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029. Podczas obrad Radni oraz Wójt złożyli uroczyste ślubowania. Wyłoniono również przewodniczącego, wiceprzewodniczących i przewodniczących poszczególnych komis