Przejdź do stopki

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%283%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy%20-%20przepr.%20zaj%C4%99%C4%871.docx Projekt umowy: /files/files/proj.Umowy%20-%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami%202.docx O

Zaproszenie do składania ofert: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%282%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy-wynaj%C4%99cie%20p%C5%82ywalni%281%29.docx Projekt umowy: /files/files/Projekt%20umowy-wynaj%C4%99cie2.docx Oświadczenie uczest

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%281%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy%20o%201.doc Projekt umowy: /files/files/Projekt%20umowy%20-%20nauczyciel%20opiekun%202.docx Oświadcznie uczestnika programu:

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20Wykonawcy1.docx Projekt umowy na dowóz: /files/files/Projekt%20umowy%20na%20dow%C3%B3z2.docx Oświadczenie uczestnika programu: /files

Zarządzenie: /files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2092.2024%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20w%20spr.%20wprowadzenia%20%20Polityki%20ochrony%20ma%C5%82oletnich%20przed%20krzywdzeniem%20podczas%20dowo%C5%BCenia%20na%20p%C5%82ywalni%C4%99%20dzieci%20ucz%C4%99szczaj%C4%85cych%20do%20szk%C3%B

Punktem wyjścia do pierwszej części dyskusji podczas obrad była prezentacja Raportu o stanie Gminy Raciąż za 2023 rok, który przedstawiła Sekretarz Anna Dumińska-Kierska. Został on przygotowany na podstawie danych ze sprawozdań, strategii, raportów oraz informacji otrzymanych

Już po raz osiemnasty organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków,