Przejdź do stopki

Gmina Raciąż znalazła się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarz