Przejdź do stopki

Po kilkunastu latach wytężonych starań i prac na różnych szczeblach wreszcie możemy powiedzieć – mamy to! Dziś do Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckiego zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę zbiornika wodnego „Kraszewo&r

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciep

Producent rolny nadal ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – tak jak ma to miejsce od 2020 r.! – strona https://aplikacje.gov.pl/app/susza, do której niezbędny jest profil za

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędl

Powołanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt. W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Raciąż uprzejmie informuje, że od dnia&nb

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: w terminie od 1

7 lipca w Opinogórze podpisane zostały umowy na mocy których Gmina Raciąż otrzyma ponad 361 tys. zł wsparcia na realizację trzech zadań: ✅Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś (150 000 zł); ✅Remont pomnika pamięci narodowej – pomnika pamięci p