Przejdź do stopki

Znakomitą informację dla naszej gminy otrzymał dziś w Nidzicy Wójt Zbigniew Sadowski. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Raciąż otrzyma 8 075 000 zł dofinansowania na realizację zadania "Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica

Szanowni Mieszkańcy,  Urząd Gminy w Raciążu informuje, że w czwartek 30 września 2021 r. osoby chcące spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, będą mogły tego dokonać do godziny 18:00. W przypadku pojawienia się większej liczby osób, czas ten zostanie przedłuż

Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania p.n.: 1. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277 z działką nr 278/1 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 2. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Szapsk, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 389, 390 z działką nr 139 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 3. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pólka-Raciąż, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1796 z działką nr 1797 oraz działka 1798 z działką 1799 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania".

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Wnioski o wsparcie można składać na

Szanowni Państwo, do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostało już tylko 7 dni! Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby wzięli w nim udział. Przypominamy, że jest to obowiązkowe - w przeciwnym razie osobie, któ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.