Przejdź do stopki

Gmina Raciąż przekazała w dniu 20 i 28 października 2022 r. 28 sztuk przenośnego sprzętu komputerowego - laptopów dzieciom z rodzin pegeerowskich. W najbliższym czasie rozdamy kolejne 15 laptopów wraz z dostępem do sieci Internet. Zakup w całości został pokryty ze śro

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wr

Do 15 listopada 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi

W ubiegłą sobotę miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz Gminy Raciąż - Wójta Zbigniewa Sadowskiego, Sekretarz Anny Dumińskiej-Kiers

Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie zasad przyznawania dodatku węglowego, publikujemy w załączeniu wyciąg z otrzymanego od Ministerstwo Klimatu i Środowiska Poradnika dla samorządów dotyczącego wypłaty dodatku węglowego. Prosimy o zapo

Szanowni Mieszkańcy,  prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat jodku potasu oraz postępowania w razie skażenia radioaktywnego. Informujemy, że na terenie gminy utworzony został punkt wydawania tabletek jodku potasu: Ośrodek Zdrowia Koziebrody, Koziebrody 80 WAŻN

Gmina Raciąż przy pomocy środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołectw zrealizowała poniższe zadania:

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Raciąż zrealizuje zadanie pn. "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż".  W zakresie pla

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 19 września 2022 r. poz. 1967). Ustawa w art. 50 wprowadza zmiany do ustawy o dod