Przejdź do stopki

Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania p.n.: 1. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277 z działką nr 278/1 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”. 2. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Szapsk, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 389, 390 z działką nr 139 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”. 3. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pólka-Raciąż, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1796 z działką nr 1797 oraz działka 1798 z działką 1799 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania”.

Wczoraj Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Rogowską brali udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które miały miejsce w Raciążu. Przedstawiciele naszego samorządu złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych w 1939

INFORMACJA NADLEŚNICTWA PŁOŃSK Nadleśnictwo Płońsk informuje, że obowiązujący od 16 lipca 2021 r. zakaz wstępu do lasu w leśnictwie w leśnictwie Kiełki (oddziały 63 do 79) wprowadzony zarządzeniem nr 22 z dnia 16 lipca 2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk zostaje

Już 14 i 15 sierpnia w Raciążu odbędzie się VIII edycja Jarmarku Raciąskiego, który ponownie będzie współorganizowany przez Gminę Raciąż.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi pracownika Urzędu Gminy Śp. Mirosława Maćkiewicza, w dniu 3 sierpnia (wtorek) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00.

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia, które będzie miało na celu wsparcie lokalnej społecznośc

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami na temat pomocy poszkodowanym uprzejmie informuję, że brak jest podstaw prawnych do zabezpieczenia w budżecie gminy środków na udzielenie pomocy z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atm

Zapotrzebowanie w zakresie powierzchni upraw w 2022 r. maku niskomorfinowego i konopi włóknistych W związku z pismem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczącym zmiany terminu zgłaszania zapotrzebowania w zakresie powierzchni upraw w 2022 r. maku nisko

1 lipca w Ciechanowie Wójt Zbigniew Sadowski wraz z Panią Skarbnik Barbarą Rumianowską podpisali umowy na mocy których, Gmina Raciąż otrzyma pieniądze z budżetu Mazowsza na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Wsparcie otrzymają także jednostki ochotniczych straży pożarnych. W sumie pozyskano ponad 243 tysiące złotych. Poniżej pełna lista dofinansowanych zadań: