Przejdź do stopki

Pierwszy w 2022 roku termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej upływa 28 lutego. W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta)

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Kiniki, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 8 z działką nr ewid. 9 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zakład Usług Wodnych w Mławie informuje, że w dniu 20.01.2022 r. (czwartek) możliwe są przerwy w ciągłości dostaw wody w miejscowościach: Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Rory, Kraszewo Podborne, Koziebrody, Mała Wieś, Bielany, Malewo, Druchowo, Młody Niedróż, Stary Niedróż,

Dodatek osłonowy stanowi  element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarst