Przejdź do stopki

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%283%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy%20-%20przepr.%20zaj%C4%99%C4%871.docx Projekt umowy: /files/files/proj.Umowy%20-%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami%202.docx O

Zaproszenie do składania ofert: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%282%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy-wynaj%C4%99cie%20p%C5%82ywalni%281%29.docx Projekt umowy: /files/files/Projekt%20umowy-wynaj%C4%99cie2.docx Oświadczenie uczest

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty%281%29.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20wykonawcy%20o%201.doc Projekt umowy: /files/files/Projekt%20umowy%20-%20nauczyciel%20opiekun%202.docx Oświadcznie uczestnika programu:

Zaproszenie do złożenia oferty: /files/files/Zaproszenie%20do%20z%C5%82o%C5%BCenia%20oferty.pdf Oferta wykonawcy: /files/files/Oferta%20Wykonawcy1.docx Projekt umowy na dowóz: /files/files/Projekt%20umowy%20na%20dow%C3%B3z2.docx Oświadczenie uczestnika programu: /files

Zarządzenie: /files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2092.2024%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20w%20spr.%20wprowadzenia%20%20Polityki%20ochrony%20ma%C5%82oletnich%20przed%20krzywdzeniem%20podczas%20dowo%C5%BCenia%20na%20p%C5%82ywalni%C4%99%20dzieci%20ucz%C4%99szczaj%C4%85cych%20do%20szk%C3%B

Punktem wyjścia do pierwszej części dyskusji podczas obrad była prezentacja Raportu o stanie Gminy Raciąż za 2023 rok, który przedstawiła Sekretarz Anna Dumińska-Kierska. Został on przygotowany na podstawie danych ze sprawozdań, strategii, raportów oraz informacji otrzymanych

Już po raz osiemnasty organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu informuje, że 20 czerwca 2024 (czwartek) w godzinach 9:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Folwark Raciąż, Kiniki, Pęsy, Drozdowo i Ćwiersk.

W ostatnim czasie wystartowały prace związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szczepkowie. To jedna ze strategicznych inwestycji dla naszego samorządu, która ma przede wszystkim podnieść standard gospodarki wodnej Gminy, a także zapewnić mieszkańcom dostęp do wody o wymaganej

Jako samorząd kontynuujemy działania związane z modernizacją i rozbudową sieci drogowej na terenie Gminy. Powstało niemal 1,5 km nowych dróg asfaltowych. Inwestycje przeprowadzono na odcinku Chyczewo-Kiełbowo oraz w Kraśniewie.  Inwestycji pn. „𝗥𝗼𝘇𝗯𝘂𝗱

29 kwietnia 2024 roku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie - Gaczułtach dokonano oficjalnego przekazania sprzętu i wyposażenia współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”. Przekazania dokonał