Przejdź do stopki

WYNAJĘCIE KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z NAUKI PŁYWANIA I OBSŁUGI INSTRUKTORSKIEJ W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” – „ CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI PŁYWAJĄ JAK DELFINKI” dla 63 uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

DOWÓZ UCZNIÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”pod nazwą własną: „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z NAUKI PŁYWANIA I OBSŁUGI INSTRUKTORSKIEJ W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” - „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

ORGANIZACJA CYKLU WYJAZDÓW NA PŁYWALNIĘ I SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIAMI W RAMACH REALIZCJI PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” - „Chłopcy i dziewczynki pływają jak delfinki” dla uczniów klas II – III szkół podstawowych realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z te

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit" zwraca się z prośbą do właścicieli gruntów na terenie Gminy Raciąż o nieutrudnianie poszukiwań archeologicznych związanych z naszą lokalną historią. Szczegóły w poniższych grafikach.