Przejdź do stopki

Inwentaryzacji źródeł ciepła

Treść

Wójt Gminy Raciąż, informuje, iż w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020) pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raciąż” będzie wykonywana inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Raciąż

 

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zakres inwentaryzacji będzie obejmował przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców, podczas, której zostaną zebrane następujące dane dla każdego inwentaryzowanego obiektu:

1)         dane adresowe:

a)         powiat,

b)         gmina,

c)         miejscowość (ew. dzielnica),

d)        ulica,

e)         numer budynku,

f)         numer lokalu;

2)         dane o budynku/lokalu:

a)         typ budynku,

b)         powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2,

c)         ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje;

3)         dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu:

a)         kocioł na paliwa stałe:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
 • sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

b)         kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

c)         sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne –charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),

d)        piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:

 • liczba źródeł,
 • charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • ekoprojekt (tak lub nie),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
 • moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

e)         piec kaflowy:

 • liczba źródeł,
 • rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest znany),
 • urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
 • sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana),
 • rok instalacji,
 • moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana),
 • źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),

f)         roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane),

g)         plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.

 

 

Uwaga:

W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, należy uznać, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

 

Zgodnie z przyjętym przez Radnych województwa mazowieckiego nowym Programem Ochrony Powietrza obowiązkiem mieszkańców będzie informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw czy też przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale antysmogowej.