Przejdź do stopki

Charakterystyka Gminy

Treść

 

W skład Gminy Raciąż liczącej 8 632 mieszkańców wchodzą 53 sołectwa. Siedzibą władz samorządowych Gminy jest miasto Raciąż. Do roku 1992 była to siedziba władz miejsko – gminnych. W roku tym miasto uzyskało statut gminy wydzielonej. Gmina Raciąż jest największą gminą wiejską w powiecie płońskim. Zajmuje powierzchnię 24 445 ha (244 km2). Powierzchnia lasów w Gminie Raciąż wynosi 3 668 ha, co stanowi 14,7% obszaru.

Gmina ma charakter rolniczy o wysokim poziomie rolnictwa, opartym o tradycyjnie wysoką kulturę rolną i dobre warunki przyrodniczo – glebowe. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych przekracza 1500, średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi prawie 13 ha. Na południu i częściowo na południowym – zachodzie Gminy Raciąż dominują gleby bardzo dobre i dobre ze znacznym udziałem klasy III a i III b. Udział gleb klasy III najlepszych, objętych ochroną prawną wynosi 10%. Gleby średnie, klasy IV a i IV b, skupiają się głównie w południowej części Gminy. Gleb tych jest około 35%. Zarówno gleby klasy III i IV mają szansę na ponadprzeciętne plony. Gleby słabe, marginalne dla rolnictwa klasy V i VI dominują w środkowej części Gminy.