Przejdź do stopki

UWAGA: NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW od 1 lipca 2021 r.

Treść

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:

  1. elektronicznie na stronie internetowej-  https://zone.gunb.gov.pl/,
  2. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Raciąż poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie bądź na stronie urzędu.

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Raciąż, pod nr telefonu (23) 679-12-80

Informator dla właścicieli budynków

Formularz A dla właścicieli budynków mieszkalnych

Formularz B dla właścicieli budynków niemieszkalnych