Przejdź do stopki

Promocja Gminy

Treść

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Finał Turnieju Gmin “Radia dla Ciebie” - EKOLOGICZNA GMINA 2007 odbył się 2 września w Łazienkach Królewskich w Warszawie. GMINA RACIĄŻ zajęła 4 miejsce.

 Galeria

   16 października 2006 roku Gmina Raciąż odebrała statuetkę za udział w II edycji akcji "Przejrzysta Polska".
Gmina zrealizowała trzy zadania obligatoryjne:
  - opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług,
  - opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędników prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną,
  - opracowanie z udziałem społeczności i lokalnej procedury konsultacji społecznych 
 
Urząd Gminy Raciąż otrzymał również wyróżnienie za poprawne wykonanie zadań fakultatywnych.

 

 
   4 marca 2006 roku Gmina Raciąż w warszawskim budynku "Gazety Wyborczej" odebrała certyfikat udziału w akcji "Przejrzysta Polska".
    Gmina wykonała sześć zadań obligatoryjnych:
  - zasada przejrzystości
  - zasada przeciw korupcji
  - zasada partycypacji
  - zasada przewidywalności
  - zasada fachowości
  - zasada rozliczalności
   Gmina Raciąż uczęszczała na szkolenia dotyczące akcji i poprawnie wywiązała się z w/w zadań. Wszyscy pracownicy urzędu bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z przystąpieniem Urzędu Gminy do akcji "Przejrzysta Polska", w tym celu Wójt Gminy powołał 6 zespołów realizujących w/w zadania.
     Urząd Gminy już wcześniej podjął starania, aby usprawnić obsługę interesantów. W związku z tym udział w akcji i otrzymanie Certyfikatu sprawiły wiele satysfakcji.
 

W pałacu Małachowskich w Nałęczowie podsumowano szóstą edycje konkursu „Wójt roku”. W konkursie organizowanym przez Redakcję Audycji Rolnych TVP S.A., wyłoniono najbardziej aktywnych gospodarzy gmin. Kapituła konkursu szczególną uwagę zwracała na to w jaki sposób wójtowie potrafią gromadzić gminna społeczność wokół postawionych celów, jak są zaradni w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rozwój gminy i przedsiębiorczości. Brała też pod uwagę umiejętność organizacji życia społeczno-kulturalnego mieszkańców oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatur – wyłoniła „złotą” dziesiątkę. Gospodarz Gminy Raciąż Ryszard Giszczak został także laureatem nagrody.

 

 

 

Filmy

  • XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich i XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski " Mówimy Reymontem".