A A A

XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich i XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Mówimy Reymontem".

W dniach 20 -22 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im W. S. Reymonta w Gminie Raciąż odbył się  XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XV Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski  "Mówimy Reymontem”. Zlot honorowym patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej,  Marszałek Województwa Mazowiekiego Adam Sruzik, Wojewoda Mazowiecki  i Starosta Powiatu Płonskiego. Organizatorem Zlotu była Gmina Raciąż.

 

Do Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta  w Koziebrodach, która była tegorocznym gospodarzem zlotu, przybyła Rodzina Reymontowska z 12 szkół z całej Polski. W tym roku były to:

1. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach

2. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Gołębiewku

3. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Szczutowie

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny – im. W. S. Reymonta w Kołaczkowie

5. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Solcu

6. Szkoła Podstawowa im. W. S.  Reymonta  w Stróżewie

7. Technikum im. W. S. Reymonta w Lubinie

8. Technikum im. W. S. Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie                 

9. Technikum im. W. S. Reymonta w Zawidzu                                                   

10. Liceum Ogólnokształcące im. W. S. Reymonta w Zawidzu                                   

11. Zespół Szkół Odzieżowo- Włókienniczych w Lublinie                                       

12. Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Rokicinach.                                     

Wśród  gości, którzy odwiedzili Koziebrody podczas zlotu, była delegacja z Kanady: Peter Cwynar redaktor Kalejdoskopu, który reprezentował prezesa Fundacji W. S. Reymonta w Kanadzie Kazimierza Chrapkę oraz laureaci tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, który odbył się 2 czerwca 2019r. w Hamilton w Kanadzie: Ursula Mastej, Paulina Czapińska i David Makarczyk. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas:  Hanna Chojnacka-Gościniak z teatru im. Szaniawskiego w Płocku,  Dariusz Żelasko Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Józef Szypulski wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Zofia Nowicka- Grzebisz przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, Mirosława Lechowska przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, dyrektorzy szkół reymontowskich, kapelan Stowarzyszenia "Nasz Reymont", proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia wiernych w Kutnie ks. Stanisław Zarosa, dziekan dekanatu raciąskiego proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw.św. Jakuba Apostola w Koziebrodach ks. Włodzimierz Gawlikowski, absolwent szkoły ks. Paweł Dobies, burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, sekretarz Miasta Raciąża Renata Kujawa, sekretarz Gminy Raciąż Anna Dumińska-Kierska, kierownik Referatu Oświaty w Raciążu Gabriela Osowska, radni powiatu płońskiego, radni Gminy  Raciąż, dyrektorzy szkół z  miasta i gminy Raciąż, sołtys Koziebród Małgorzata Kopacz, Koło Gospodyń Wiejskich z Koziebród, emerytowani nauczyciele szkoły w Koziebrodach oraz  rodzice i uczniowie.

W drugim dniu Zlotu odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Mówimy Reymontem".

Pierwszą nagodę w kategorii szkół podstawowych zdobyła Maria Szczypa ze Szkoły Podstawowej w  Koziebrodach, drugie miejsce otrzymała Maja Rakwalska ze Szkoły Podstawowej  ze  Stróżewa, trzecie miejsce Gabriela Grzemska ze  Szkoły Podstawowej w  Szczutowie.

W  kategorii szkół ponadpodstawowych: pierwsze miejsce zdobyła Julita Dobrosielska LO Zawidz, drugie miejsce Mareusz Brodziak z Technikum w Bożkowie,  trzecie miejsce  Klaudia Kozak z Technikum w Lubinie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego był współorganizatorem przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą: XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz wydarzenia towarzyszącego pn. ”XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – mówimy Reymontem”

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę