A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Rolniku, przygotuj się do spisu!

  Wtorek, 04 sierpnia 2020

  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

  Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

  Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

  Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

  Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

  Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

  Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

  Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

  Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

  Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

  Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 • W sobotę 25 lipca 2020 r. w Uniecku, podczas uroczystości odpustowych odbył się ingres nowego proboszcza parafii pw. św. Jakuba w Uniecku - księdza Piotra Chojnowskiego. Nowego duszpasterza unieckiej parafii w imieniu Wójta Gminy Raciąż powitały Sekretarz Urzędu Gminy Pani Anna Dumińska-Kierska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż, Pani Grażyna Rogowska. Czcigodny Księże Proboszczu – każdej zmianie towarzyszą nowe oczekiwania i nadzieje – tak zapewne jest dzisiaj w parafii Unieck.

  Jesteśmy przekonane, że sprosta ksiądz proboszcz tym oczekiwaniom i wszystko co będzie czynił, będzie podobało się nie tylko ludziom, ale przede wszystkim Panu Bogu. Tego życzymy, dedykując fragment Pierwszego Listu do Tymoteusza: „Lecz Ty wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierności, w czystości […] Życzymy zatem wytrwałości, entuzjazmu, dobrej współpracy z Urzędem Gminy oraz zwykłej ludzkiej życzliwości. Pragniemy, aby ksiądz proboszcz dobrze czuł się na naszej ziemi, byśmy owocnie współpracując mieli swój udział w drodze do zbawienie […] - odczytała Pani Sekretarz.

 • Wójt Gminy Raciąż informuje, że z projektem uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Raciąż można zapoznać się na stronie poniżej oraz w Urzędzie Gminy Raciąż w dniach 03.08.2020 r. – 01.10.2020 r.  w pokoju Nr 4 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

  W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).

  Ewentualne zastrzeżenia i wnioski należy składać w Referacie Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku.

  Wg. zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

  - operaty

  BIELANY

  BOGUCIN

  BUDY KRASZEWSKIE

  CHARZYNY

  CHYCZEWO

  CIECIERSK

  ĆWIERSK

  DOBRSKA WŁOŚCIANY

  DRAMINEK

  DROZDOWO

  DRUCHOWO

  FOLWARK RACIĄŻ

  GRALEWO

  GRZYBOWO

  JEŻEWO WESEL

  KACZOROWY

  KIEŁBOWO

  KINIKI

  KOCIĘCIN BRODOWY

  KOCIĘCIN TWORKI

  KODŁUTOWO

  KOSSOBUDY

  KOZIEBRODY

  KOZOLIN

  KRAJKOWO

  KRAJKOWO BUDKI

  KRASZEWO CZUBAKI

  KRASZEWO FALKI

  KRASZEWO GACZUŁTY

  KRASZEWO PODBORNE

  KRASZEWO RORY

  KRAŚNIEWO

  KRUSZENICA

  LIPA

  ŁEMPINEK

  ŁEMPIN

  MAŁA WIEŚ PODBORNA

  NIEDRÓŻ MŁODY

  NOWE GRALEWO

  MŁODOCHOWO NOWE

  KOMUNIN NOWY

  PĘSY

  PÓLKA RACIĄŻ

  SIERAKOWO

  SIKORY

  KOMUNIN STARY

  MŁODOCHOWO STARE

  NIEDRÓŻ STARY

  STROŻĘCIN

  SZAPSK

  SZCZEPKOWO

  UNIECK

  WĘPIŁY

  WITKOWO

  ZDUNÓWEK

  ZŁOTOPOLE

  ŻUKOWO STRUSIE

  ŻUKOWO WAWRZONKI

  ŻYCHOWO

  - mapy

  BIELANY

  BOGUCIN

  BUDY KRASZEWSKIE

  CHARZYNY

  CHYCZEWO

  CIECIERSK

  ĆWIERSK

  DOBRSKA WŁOŚCIANY

  DRAMINEK

  DROZDOWO

  DRUCHOWO

  FOLWARK RACIĄŻ

  GRALEWO

  GRZYBOWO

  JEŻEWO WESEL

  KACZOROWY

  KIEŁBOWO

  KINIKI

  KOCIĘCIN BRODOWY

  KOCIĘCIN TWORKI

  KODŁUTOWO

  KOSSOBUDY

  KOZIEBRODY

  KOZOLIN

  KRAJKOWO

  KRAJKOWO BUDKI

  KRASZEWO CZUBAKI

  KRASZEWO FALKI

  KRASZEWO GACZUŁTY

  KRASZEWO PODBORNE

  KRASZEWO RORY

  KRAŚNIEWO

  KRUSZENICA

  LIPA

  ŁEMPINEK

  ŁEMPIN

  MAŁA WIEŚ PODBORNA

  NIEDRÓŻ MŁODY

  NOWE GRALEWO

  MŁODOCHOWO NOWE

  KOMUNIN NOWY

  PĘSY

  PÓLKA RACIĄŻ

  SIERAKOWO

  SIKORY

  KOMUNIN STARY

  MŁODOCHOWO STARE

  NIEDRÓŻ STARY

  STROŻĘCIN

  SZAPSK

  SZCZEPKOWO

  UNIECK

  WĘPIŁY

  WITKOWO

  ZDUNÓWEK

  ZŁOTOPOLE

  ŻUKOWO STRUSIE

  ŻUKOWO WAWRZONKI

  ŻYCHOWO

  - instrukcja dla właścicieli lasów

  - szablon do składania uwag i zastrzeżeń

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21. organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej.

  To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów.

  Nabór wniosków przewidziany jest do 18 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

  Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

  Wnioski do 21. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: XXI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 18 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • osobiście do 18 września 2020 r. w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

  Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 59 79 539, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl, natalia.matysiak@mazovia.pl, 22 59 79 299.

  W załączniku regulamin konkursu, wzory formularzy zgłoszeniowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów zgłaszających.

  Załącznik nr 1 – Wniosek osoby fizyczne

  Załącznik nr 2 – Wniosek podmioty niebędące osobami fizycznymi

  Regulamin

  Klauzula informacyjna

   

 • Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas
  do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

  O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

  Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

  Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

  Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one
  co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

  Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

  W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

  Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

  Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

  Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

  Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl,   pod numerem bezpłatnej infolinii -  tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym Szczegóły poniżej

 • W skład prac wchodzić będzie przygotowanie podłoża o wilgotności nie większej niż 2% CM, zerwanie wykładziny, szlifowanie, gruntowanie, naprawa posadzki, wylewanie masy wyrównującej do 5 mm, przyklejenie wykładziny PCV Tarkett TOPAZ 70, pospawanie wykładziny PCV TOPAZ 70, wywinięcie cokołu na ścianę 10cm. zniwelowanie progu na szerokości około 3m.

 • W skład prac wchodzić będzie demontaż istniejących opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych LED panel 60x60 40W 4000K, barwa neutralna, model VT- 6142, 2 lata gwarancji, (montaż natynkowy) 55 szt. wraz z materiałami + pomiary natężenia oświetlenia.

 • W skład prac wchodzić będzie demontaż starego pokrycia, montaż konstrukcji drewnianej, montaż folii dachowej, obróbek blacharskich, blachy trapezowej, orynnowania PCV.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę