A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Głos Raciąża Nr 5

  Piątek, 17 maja 2019
 • Informacja dla Rolników

  Piątek, 17 maja 2019

  W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raciąż przymrozków wiosennych w dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r, Wójt Gminy Raciąż informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, pok. nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r.

  Druki wniosków można pobrać ze strony www.gminaraciaz.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

  Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub księga stada lub paszportu.

  Wniosek o oszacowanie szkód

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

  Środa, 15 maja 2019

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%

 •             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję VI sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu                    27 maja 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

   

  Proszę powiadomić mieszkańców sołectwa o terminie sesji Rady Gminy.

   

  Proponowany porządek obrad VI sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

  5. Przedłożenie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Raciąż”.

  6. Wystąpienia zaproszonych gości.     

  7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

     1) w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

     2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok;

     3) w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r.    
         w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
         nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego na
         zakup posiłku lub żywności oraz  świadczenia rzeczowego w postaci produktów
         żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole     
         i w domu” na lata 2019-2023;

     4) w sprawie zmiany uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r.    
          w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
          świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego       
          w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
          programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  8. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                      Teresa Muchyńska                                

       

 • W dniu 7 maja 2019 r. Gmina Raciąż podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Unieck -Maryśka Nr 301022W” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poprzez realizację operacji zostanie osiągnięty cel szczegółowy dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Podwyższenie parametrów technicznych drogi gminnej Nr 301022W Unieck - Maryśka na odcinku o długości 689,00 m poprzez jej przebudowę oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi dla klasy D – droga jednojezdniowa o szerokości 6,00 m o dwóch pasach ruchu, każdy po 3,00 m.” Całkowita wartość projektu wynosi 1 070 972,36 zł, w tym kwota pomocy 681 459,00 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych, wkład własny wynosi 389 513,36 zł.

   

strony 1 2 3 4 5 6 7

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę