Przejdź do stopki

Parafie

Treść

        Na terenie Gminy znajdują się obecnie cztery kościoły parafialne: w Gralewie, Uniecku, Krajkowie i Koziebrodach. Mieszkańcy Gminy należą jednak do sześciu parafii.

GRALEWO

   Jest to świątynia o średniowiecznej proweniencji. Posiada stare zabytkowe 16 – to głosowe organy. Do Gralewa zastały sprowadzone w 1918r. po spaleniu się wnętrza świątyni. Pierwsze zapiski o kościele w Gralewie pochodzą z 1385r. Świątynia jednak powstała jednak wcześniej. Murowany kościół został wzniesiony w XV w. Świątynia wewnątrz pokryta była polichromią, konsekrowana w 1598r. Szczególnie dotkliwych zniszczeń w kościele dokonała I Wojna Światowa w 1915r. W latach 1923 – 1928 staraniem K. W. Grotowskiego dokonano renowacji kościoła. Budowla jest w stylu neogotyckim. Wewnątrz znajdują się modrzewiowe ołtarze.

 


KOZIEBRODY

  Koziebrodzka świątynia jest miejscem, do którego przybywali pielgrzymi z dalekich stron by modlić się o łaski Matki Bożej przed słynącym z uzdrowień obrazem.
  
Co roku 8 września, uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – obchodzona jest w tradycji ludowej jako święto Matki Boskiej Siewnej. Do Koziebród, gdzie odbywa się w tym dniu odpust nadal przybywają pielgrzymki z wielu sąsiednich parafii.
   Wierni modlą się przed obrazem Matki Boskiej, który znajduje się w ołtarzu głównym i jest XVII- wieczną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od 1711 roku obraz znajdujący się w Koziebrodzkiej świątyni uznany jest za słynący łaskami. Sukienka na obrazie wykonana została z blachy 3srebrnej i pochodzi z XVIII w.

UNIECK

    Parafia Unieck powstała w XIII – XIVw., pierwsza wiadomość o świątyni pochodzi  z  roku 1380. Istniejący tu na przełomie XVI i XVIIw. Kościół pod wezwaniem św. Jakuba z dwiema bocznymi kaplicami posiadał 5 ołtarzy. W głównym umieszczone były drewniane figury Najświętszej Marii Panny i Apostołów, obok znajdował się ołtarz Św. Stanisława,  w jednej z kaplic – św. Anny, w drugiej ołtarze: św. Mikołaja i Matki Bożej. W 1750r. kasztelan sierpecki W. Weasel zbudował nowy kościół z dwiema wieżami na frontonie. Świątynia posiada trzy ołtarze. W głównym ołtarzu znajdował się obraz Matki Boskiej pochodzący z poprzedniego kościoła – słynący łaskami. Spłonął on jednak wraz ze świątynią w 1806 r. Niewielka drewniana kaplica zastępowała kościół do 1871r., kiedy pobudowano nowy drewniany, konsekrowany przez bp. Kossowskiego w 1886r. Świątynia posiada w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zasłonie namalowana jest postać św. Jakuba. W dwu bocznych ołtarzach są rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny datowane I. połowa XIXw. W chórze kościoła znajdują się XIX wieczne dziewięciogłosowe organy.


KRAJKOWO

  Pierwsza świątynia w Krajkowie była najpewniej drewnianym kościółkiem. Obecnie istnieje kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy zbudowany w połowie XVIw. Jest to budowla gotycka, murowana z cegły. Kościół jest jednonawowy, na planie prostokąta, halowy, z wyodrębnionym węższym nieco prezbiterium zamkniętym prosto, z zakrystią do strony północnej. Wnętrze świątyni pokryte jest stropem, natomiast w zakrystii zachowało się sklepienie kolebkowe, w kaplicy są sklepienia kolebkowo – krzyżowe. Otwory okienne są wąskie, zamknięte półkoliście. W skarbcu parafialnym znajdują się cztery kielichy, monstrancja, relikwiarz św. Kunegundy w formie krzyża z końca XVIIw. oraz kilka zabytkowych tkanin.