Przejdź do stopki

Gmina Raciąż znalazła się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarz

13 lipca w Ciechanowie Wójt Zbigniew Sadowski wraz z Panią Skarbnik Barbarą Rumianowską podpisali umowy z Marszałkiem Adamem Struzikiem na mocy których Gmina Raciąż otrzyma dofinansowania z programów #MazowszeDlaStrażyPożarnych oraz #FOGR na łączną kwotę 288 450

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze wsparcia mogą skorzystać rolnic

W ubiegłą niedzielę, 26 czerwca swoje święto miała OSP Unieck, która obchodziła 100 lat istnienia. W obchodach reprezentując Gminę Raciąż udział wzięli Wójt Zbigniew Sadowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska. Jak podkreślał w swoim przemówieniu Ko

W piątek 24 czerwca Wójt Zbigniew Sadowski wraz z Sekretarz Anną Dumińską-Kierską i Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Rogowską uczestniczyli w obchodach 15-lecia Zespół Szkół w Raciążu. Całej społeczności szkolnej raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzeni

10 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach odbył się Gminny Konkurs z języka angielskiego dla klas V. Celem konkursu było m.in. doskonalenie i poszerzanie umiejętności językowych uczniów klas V, promowanie szlachetnego współzawodnictwa o

7 czerwca 2022 roku Szkoła Podstawowa w Koziebrodach obchodziła święto Patrona Władysława Stanisława Reymonta. To zaszczytne imię nadano placówce w 2001 roku. Dzień Patrona jest ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. W tym dniu zgromadzili się uczniowie, nauczyciel

Miło nam poinformować, że w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Raciąż otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 987 120 zł. Rządowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinków dróg gminnyc