Przejdź do stopki

Raciąż, 03.03.2017 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 22.02.2017 r.   Nazwa zadania: Projekt organizacji cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami gimnastyki kore