Przejdź do stopki

dot. zadania: Dostawa wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu zarządzania obrad Rady Gminy, transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Lepszy start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” realizowanego w latach 2017- 2019 przez Gminę Raciąż, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Lepszy start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” realizowanego w latach 2017- 2019 przez Gminę Raciąż, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Raciąż informuje, że zgodnie z wyznaczonym terminem, tj. do 04 lutego 2019 r. godz 12.oo zostały złożone n/w oferty na realizowanie zadania.

Informacja o złożonych ofertach z dnia 04.01.2019r. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1       Raciąż, dnia 14 grudnia 2018r. RRG.7140.6.2018   WÓJT GMINY RACIĄŻ w trybie art  4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznyc

Raciąż, dnia 9 października 2018 r. RRG.7140.4.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), określonego art. 4 pkt. 8

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na "Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo i Stare Młodochowo, Stare Gralewo i Dobrska Włościany oraz Kossobud”.