Przejdź do stopki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Witkowo, Folwark Raciąż, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo, Cieciersk, Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż)

Treść

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Raciąż wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Druk wniosku do planu

UCHWAŁA NR XXXVII.284.2022 RADY GMINY RACIĄŻ Z DNIA 14 LIPCA 2022 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż

Legenda dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż

Załącznik graficzny dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż

UCHWAŁA NR XXXVII.285.2022 RADY GMINY RACIĄŻ Z DNIA 14 LIPCA 2022 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo

Legenda dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo

Załącznik graficzny dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo

UCHWAŁA NR XXXVII.286.2022 RADY GMINY RACIĄŻ Z DNIA 14 LIPCA 2022 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty

Legenda dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty

Załącznik graficzny dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty

UCHWAŁA NR XXXVII.287.2022 RADY GMINY RACIĄŻ Z DNIA 14 LIPCA 2022 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk

Legenda dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk

Załącznik graficzny dla uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk