Przejdź do stopki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Unieck, Strożęcin, Bogucin

Treść

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miejscowości UNIECK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miejscowości STROŻĘCIN  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miejscowości BOGUCIN  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.