Przejdź do stopki

Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację

Treść

Gmina Raciąż realizuje projekt:

 

pt:„Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”

RPMA.10.01.01-14-7344/16-00

 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

 

Całkowita wartość projektu: 514 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 411 200,00 zł

Cel projektu:

podniesienie u uczniów 4 szkół podstawowych w gminie Raciąż kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez objęcie ich kształceniem min. 2 kompetencji kluczowych i odpowiadających im postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym obowiązkowo innowacyjności i kreatywności w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

 Zadania projektu:

Realizacja zajęć kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i indywidualizacja nauczania z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie:

 • Zajecia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;
 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze,

- koło informatyczne;

 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych – indywidualizacja nauczania:

- zajęcia logopedyczne;

- zajęcia stymulujące rozwój poznawczy;

- zajęcia rewalidacyjne.

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:

- matematyki;

- języka angielskiego;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- przyrodnicze;

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne –warsztaty kompetencji społecznych.

 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:

- matematyki;

- przyrody;

- j. angielskiego;

- informatyki;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze;

- koło informatyczne;

- koło językowe – język angielski;

 • Indywidualizacja nauczania:

      - zajęcia logopedyczne.

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku:

 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z:

- matematyki;

- przyrody;

 • Zajęcia rozwijające umiejętności:

- koło matematyczne;

- koło przyrodnicze;

- koło informatyczne;

- koło  językowe – język angielski;

 • Indywidualizacja nauczania:

      - zajęcia logopedyczne

 

W Szkole Podstawowej w Uniecku, wyposażona w ramach projektu pracownia TIK, będzie pracownią międzyszkolną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego