Przejdź do stopki

Formularz zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w projekcie Oświadczenie uczestnika projektu Oświadczenie uczetnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ochronę wizerunku

Głównym celem zajęć w tym miesiącu było wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce. W związku z tym kształcono umiejętności rozwiązywania typowych zadań matematycznych. Tematyka zajęć była skorelowana z zagadnieniami aktualnie omawianymi na lekcjach matematyki zagadn

Warsztaty  kompetencji społecznych   Na podstawie obserwacji i wywiadu z nauczycielem uczącym, na zajęcia zakwalifikowano 8 osób- 5 dziewczynek i 3 chłopców. Głównym celem zajęć jest: Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci: zwię

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie) Załącznik nr 2 (oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ochronę wizer