Przejdź do stopki

Lista podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

Podmioty świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, działające na terenie Gminy Raciąż:

 

1. PGK w Płońsku Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

tel.: (23) 662-44-60

(świadczy usługę w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków + zbiorników bezodpływowych)

2. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o. o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

tel.: (24) 267-42-97

3. Wywóz Nieczystości Płynnych

Zbigniew Maliszewski

ul. Działkowa 1

09-140 Raciąż

tel.: 668-229-496

4. PGKiM Sp. z o .o. w Raciążu

Pl. A. Mickiewicza 17

09-140 Raciąż

tel.: (23) 679-11-14

5. WC SERWIS Sp. z o. o.

ul. Szybowa 20E

41-808 Zabrze

tel.: (32) 278-45-31

6. EKOLOG Jacek Ziółkowski

ul. Mławska 33E

06-540 Radzanów

tel.: 607-644-342

7. AGROTECHNIKA Arkadiusz Breński

Mała Wieś 5

09-140 Raciąż

tel.: 507-710-749

8. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Płock

tel.: (24) 367-92-27

(świadczy usługę w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków + zbiorników bezodpływowych)

9. EKO-WYWÓZ Daniel Wodzyński

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

06-400 Ciechanów

tel.: 505-823-231

(świadczy usługę w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków + zbiorników bezodpływowych)