Przejdź do stopki

Dotyczy zamówienia na zakup i dostawę 18 sztuk metalowych szaf ubraniowych do Szkoły Podstawowej w Krajkowie

Treść

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.07.2020 r. do godz. 10.00 w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krajkowie, Krajkowo 8, 09-140 Raciąż, z dopiskiem „Oferta na zakup oraz dostawę metalowych szaf  ubraniowych do Szkoły Podstawowej w Krajkowie” lub na adres e-mail zskrajkowo@wp.pl