Przejdź do stopki

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach realizacji projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż"

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą:

Treść

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 27 Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Raciąż w terminie od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi tj., 11.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Wykaz miejsc instalacji Internetu stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji.

Część II

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 177 Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw domowych) położonych na terenie Gminy Raciąż w terminie od dnia zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia usługi tj., 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wykaz miejsc instalacji Internetu stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji.

 

OPIS WSPÓLNY DLA OBU CZĘŚCI

CPV:

72318000-7 - usługi przesyłu danych,

72400000-4 - usługi internetowe,

72411000-4 - dostawcy usług internetowych (ISP)

Przepustowość dostępu do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej musi spełniać parametry co najmniej łącza 1 Mb/s downstream i 256 kb/s upstream. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych.

W przypadku łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane.

Pliki

Zapytani Internet 8.3 2016.pdf 777.79 KB
Załącznik Nr 1.pdf 494.57 KB
Załącznik Nr 2.pdf 489.12 KB
Załącznik Nr 3.docx 152.37 KB
Załącznik Nr 4.doc 178.5 KB
Załącznik Nr 6.doc 106.5 KB