Przejdź do stopki

Sprawozdanie OEP Kraszewo Gaczułty- IX-X 2012

Treść

 

OEP Kraszewo Gaczułty- IX-X 2012
 
WRZESIEŃ
 
1. Liczba dzieci zapisanych i uczęszczających- 11 ( 1 dziecko orzeczenie o niepełnosprawności, 2 dzieci uczęszcza mało regularnie ze względu na stan zdrowia).
2. Współpraca z rodzicami (spotkania, seminarium, uroczystości)
03.09- spotkanie organizacyjno-informacyjne
06.09- konsultacje logopedyczne (udział 9 rodziców razem z dziećmi)
18.09- seminarium dla rodziców (udział 13 rodziców w tym 3 ojców spotkanie z wychowawcą i otrzymanie materiałów na temat normy rozwojowe 3 i 4 latków, umiejętności dzieci kończących przedszkole
28.09- udział i pomoc rodziców w zorganizowaniu imprezy integracyjnej „Święto pieczonego ziemniaka” pomoc rodziców w dekoracji Sali i urządzeniu „Jesiennego kącika obrazów”.
3. Zorganizowanie przez OEP razem ze Szkołą Filalną -klasy I-II imprezy integracyjnej „Święto pieczonego ziemniaka”.
4. Udział dzieci w uroczystościach, imprezach, akcjach, projektach
03.09.- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
17.09- Sprzątanie Świata-Ratujmy Ziemię
19.09- badanie przesiewowe pięciolatków(pielęgniarka)
20.09- wysłuchanie apelu „Prawa dziecka”
28.09- przygotowanie części artystycznej i występ dzieci z OEP podczas święta pieczonego ziemniaka
5. Wycieczki
04.09- nasze przedszkole i szkoła
07.09, 11.09- w ogrodzie przyszkolnym
6. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza wg programu WSiP „Razem w przedszkolu”
 
PAŹDZIERNIK
 
1. Współpraca z rodzicami
08.10- spotkanie informacyjne dotyczące imprezy integracyjnej „Sukces zaczyna się w przedszkolu”, której OEP był współorganizatorem, wypełnienie ankiet przygotowanych przez Gminę Raciąż-koordynatora projektu
23.10- pomoc w przygotowaniu imprezy pasowania na przedszkolaka
Pedagogizacja- „Bezpieczni na co dzień w szkole i domu.
2. Przygotowanie przez przedszkolaków części artystycznej na uroczystość pasowania
3. Wysłuchanie i obejrzenie przez dzieci apelu na temat Dzień Edukacji i Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Papieski, Dzień Biblioteki Szkolnej
4. Udział w mini projektach: Światowy Dzień Zwierząt, Nasza przedszkolna biblioteka
5. Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z policjantką i policjantem z KRP Warszawa
(31.10.2012)-Bezpieczny przedszkolak w szkole, domu i na drodze
6. Wycieczki i wyjście: Świat wokół nas w zimowej szacie, spacer po miejscowości
7. Przeprowadzono wśród pięciolatków diagnozę przedszkolną
 
Wychowawca OEP Kraszewo Gaczułty
Emilia Jóźwiak-Małecka