Przejdź do stopki

Święto Niepodległości 2012

Treść

 

„Kto Ty jesteś?- Polak mały,
Jaki znak Twój?- Orzeł Biały”
 
          Ten „Katechizm Polskiego Dziecka” poznawały przedszkolaki podczas realizacji projektu „Przedszkolak biało-czerwony” w czasie związanym z listopadowym Świętem Niepodległości.
          Podczas zajęć na nowo poznawały symbole narodowe, wykonały prace na ich temat oraz uczyły się szacunku dla nich. Zostały zapoznane z „Legendą o Orle Białym”, słuchały pieśni patriotycznych, uczyły się też wierszyków o treści patriotycznej.
           Razem z wychowawcą przygotowały kotyliony i opaski w barwach narodowych, które zabrały ze sobą. Uczestniczyły w uroczystym szkolnym apelu przygotowanym przez uczniów szkoły z okazji Święta Narodowego stanowiąc „biało-czerwone” tło widowni.
          Realizację tych ważnych treści patriotycznych podsumowały przygotowane przez wychowawcę gazetki tematyczne w sali ośrodka.
 
 
 

Wychowawca OEP Kraszewo Gaczułty                                            

Emilia Jóźwiak-Małecka