Przejdź do stopki

Wybory 2006

Treść

 

WYBORY WÓJTA GMINY RACIĄŻ
Jedynym kandydatem w wyborach był Giszczak Ryszard
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
 
Uprawnionych do głosowania - 7022
Liczba ważnie oddanych głosów ogółem (za i przeciw): 2601;
- w tym liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata -2166;
- w tym liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata - 435.
 
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta
Pan Ryszard Giszczak
 
Okręg wyborczy Nr 1 obejmuący 4 mandaty:
Obwód głosowania Nr 1 w Starym Gralewie
 
Uprawnionych do głosowania: 1914; głosowało: 742; tj. 37,88%
Ważnych głosów oddano: 718
Na poszcególne listy i kandydatów z tych list oddano nastepującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1/ Cichocki Mariusz                          - 233
2/ Jaworski Jarosław Sławomir            - 247
3/ Kleniewska Barbara Walentyna        - 411
4/ Marcinkowski Janusz Tadeusz         - 264
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAIEDLIWOŚĆ
1/ Słomkowski Wojciech Maksymilian    - 163
Lista nr 6 - KKW SLD+SUPL.+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1/ Korytowski Roman Piotr                  - 153
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1/ Kleniewska Barbara Walentyna        - 411
2/ Marcinkowski Janusz Tadeusz          - 264
3/ Jaworski Jarosław Sławomir             - 247
4/ Cichocki Mariusz                           - 233
 
Okręg wyborczy Nr 2 obejmuący 3 mandaty:
Obwód głosowania Nr 2 w Uniecku
 
Uprawnionych do głosowania: 1407; głosowało: 550; tj. 39,95%
Ważnych głosów oddano: 545
Na poszcególne listy i kandydatów z tych list oddano nastepującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1/ Gajewski Jan                               - 97
2/ Kocięcki Ryszard                          - 102
3/ Kuskowski Włodzimierz                   - 59
Lista nr 2 - KW LIGA POLSKICH RODZIN
1/ Gadomski Jacek                            - 143
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAIEDLIWOŚĆ
1/ Gralewicz Zbigniew                        - 137
Lista nr 6 - KKW SLD+SUPL.+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1/ Grzejda Jan                                   - 52
Lista nr 29 - KWW EUGENIUSZA
1/ Lewandowski Eugeniusz                   - 201
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1/ Lewandowski Eugeniusz                  - 201
2/ Gadomski Jacek                             - 143
3/ Gralewicz Zbigniew                         - 137
 
Okręg wyborczy Nr 3 obejmuący 2 mandaty:
Obwód głosowania Nr 3 w Koziebrodach
 
Uprawnionych do głosowania: 891; głosowało: 309; tj. 34,68%
Ważnych głosów oddano: 297
Na poszcególne listy i kandydatów z tych list oddano nastepującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1/ Bońkowski Mirosław                      - 88
2/ Komorowski Zbigniew                    - 153
Lista nr 2 - KW LIGA POLSKICH RODZIN
1/ Klonowski Tomasz                         - 47
Lista nr 25 - KWW EUGENIUSZ PTASIK
1/ Ptasik Eugeniusz                           - 123
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1/ Komorowski Zbigniew                    - 153
2/ Ptasik Eugeniusz                          - 123
 
Okręg wyborczy Nr 4 obejmuący 4 mandaty:
Obwód głosowania Nr 4 w Raciążu
 
Uprawnionych do głosowania: 1896; głosowało: 650; tj. 34,28%
Ważnych głosów oddano: 626
Na poszcególne listy i kandydatów z tych list oddano nastepującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1/ Ciarczyński Andrzej                      - 183
2/ Konieckiewicz Krzysztof                 - 166
3/ Kucharski Lucjan                          - 141
4/ Cienkuszewska Barbara                  - 94
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAIEDLIWOŚĆ
1/ Kędzierski Janusz                          - 124
Lista nr 6 - KKW SLD+SUPL.+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1/ Leśniewski Marek                           - 119
Lista nr 24 - KWW AGNIESZKI ŁADY
1/ Łada Agnieszka                              - 132
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1/ Ciarczyński Andrzej                        - 183
2/ Konieckiewicz krzysztof                   - 166
3/ Kucharski Lucjan                            - 141
4/ Łada Agnieszka                              - 132
 
Okręg wyborczy Nr 5 obejmuący 2 mandaty:
Obwód głosowania Nr 5 w Krajkowie
 
Uprawnionych do głosowania: 914; głosowało: 496; tj. 54,28%
Ważnych głosów oddano: 474
Na poszcególne listy i kandydatów z tych list oddano nastepującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1/ Krajewski Wojciech                       - 177
2/ Sikorski krzysztof                          - 119
Lista nr 26 - KWW "J.M."
1/ Maćkiewicz Jerzy                           - 143
Lista nr 27 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1/ Kordalski Jan Stanisław                    - 72
Lista nr 28 - KWW ELŻBIETY GRZELAK
1/ Grzelak Elżbieta                               - 121
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
1/ Krajewski Wojciech                         - 177
2/ Maćkiewicz Jerzy                            - 143