Przejdź do stopki

Informacja dotycząca otwarcia ofert: Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Raciąż w 2020 roku (4 części)

Umieszczony: 26.03.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: Marcin Buras

Zamawiający wyklucza  fizyczną obecność zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.

W celu realizacji zasady o której mowa w art. 86  ust. 2 Prawa zamówień publicznych,

tj. zasady jawności - Zamawiający zapewni transmisję on-line z czynności otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert: 27 marca 2020 r. godz. 12:30

Link do transmisji on-line