Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 92.2024 Wójta Gminy Raciąż z dnia 2 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem podczas dowożenia na pływalnię dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż

Treść

Zarządzenie:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2092.2024%20W%C3%B3jta%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20w%20spr.%20wprowadzenia%20%20Polityki%20ochrony%20ma%C5%82oletnich%20przed%20krzywdzeniem%20podczas%20dowo%C5%BCenia%20na%20p%C5%82ywalni%C4%99%20dzieci%20ucz%C4%99szczaj%C4%85cych%20do%20szk%C3%B3%C5%82%20podstawowych%20na%20terenie%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC.pdf

Wersja skrócona dla dzieci:

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20do%20Polityki%20ochrony%20ma%C5%82oletnich%20przed%20krzywdzeniem%20podczas%20dowo%C5%BCenia%20na%20p%C5%82ywalni%C4%99%20dzieci%20ucz%C4%99szczaj%C4%85cych%20do%20szk%C3%B3%C5%82%20podstawowych%20na%20terenie%20Gminy%20Raci%C4%85%C5%BC%20-%20Wersja%20skr%C3%B3cona%20dla%20dzieci.pdf