Przejdź do stopki

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3

Treść

Gmina Raciąż na podstawie umowy nr 100/NPRC/2024/JST otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami  wydawniczymi, na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały trzy szkoły podstawowe z terenu  Gminy Raciąż :

  1. Szkoła Podstawowa  im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie - 4 000,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Uniecku - 4 000,00 zł.
  3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie - 4 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania 15 000,00 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 12 000,00 zł., oraz wkład własny organu prowadzącego 3 000,00 zł.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest wspieranie w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych.