Przejdź do stopki

Rozbudowa dróg gminnych

Treść

Jako samorząd kontynuujemy działania związane z modernizacją i rozbudową sieci drogowej na terenie Gminy. Powstało niemal 1,5 km nowych dróg asfaltowych. Inwestycje przeprowadzono na odcinku Chyczewo-Kiełbowo oraz w Kraśniewie. 

Inwestycji pn. „𝗥𝗼𝘇𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗮 𝗱𝗿𝗼́𝗴 𝗴𝗺𝗶𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗮̨𝘇̇” jest realizowana  w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wydatek jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00366-65151-UM0701018/22 z dnia 18 listopada 2022 r.

Kwota realizacji całego zadania, tzn. obu inwestycji, to 𝟭 𝟮𝟱𝟬 𝟵𝟳𝟰,𝟱𝟳 𝘇ł. Kwota dofinansowania to 𝟳𝟵𝟱 𝟵𝟵𝟰 𝘇ł.