Przejdź do stopki

I sesja Rady Gminy za nami

I sesja Rady Gminy za nami

Treść

7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się I sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029. Podczas obrad Radni oraz Wójt złożyli uroczyste ślubowania. Wyłoniono również przewodniczącego, wiceprzewodniczących i przewodniczących poszczególnych komisji.

Obrady zgodnie z Art. 20, pkt. 2c Ustawy o samorządzie gminnym rozpoczął radny najstarszy wiekiem i w tym przypadku była to Krystyna Piątek. Chwilę później nowo wybrani radni w kolejności alfabetycznej odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie po odczytaniu przez najmłodszego Radnego Przemysława Białoskórskiego roty przysięgi, złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Zbigniewowi Sadowskiemu, który następnie odczytał rotę przysięgi:

Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.

Gospodarz Gminy w kilku słowach podziękował mieszkańcom, którzy oddali na niego swój głos zarówno w I jak i w II turze głosowania, obdarzając go zaufaniem. Podkreślił, że ma nadzieję na owocną współpracę z Radą Gminy na rzecz mieszkańców i dalszy rozwój naszego samorządu. Zbigniew Sadowski otrzymał także symboliczne kwiaty od pracowników Urzędu z najlepszymi życzeniami.

Następnie Rada przystąpiła do wyboru nowego Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Radnego Mateusza Pieniaka. Radni w tajnym głosowaniu oddali 15 głosów „za” w związku z tym, Mateusz Pieniak został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Rady kadencji 2024-2029. Radny podziękował swoim kolegom i koleżankom za zaufanie, podkreślając, że pełnienie tej funkcji będzie zaszczytem i będzie starał się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej.

Na stanowiska wiceprzewodniczących wybrane zostały Radne Małgorzata Ziółkowska oraz Izabela Leśniewska, których kandydatury także zostały poparte jednogłośnie.

Podczas I sesji Rada wybrała także przewodniczących poszczególnych komisji. Oto jak prezentują się ich pełne składy:

Komisja Budżetowa i Finansów

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Kalkowski Gabriel

Przewodniczący

2.

Zielińska Malwina Magdalena

Zastępca Przewodniczącego

3.

Król Marcin

Członek

4.

Leśniewska Izabela

Członek

5.

Pająk Jerzy

Członek

6.

Wójtowicz Andrzej

Członek

7.

Ziółkowska Małgorzata

Członek

 

Komisji do Spraw Rozwoju Społecznego

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Jaworski Jarosław Sławomir

Przewodniczący

2.

Pająk Jerzy

Zastępca Przewodniczącego

3.

Breńska Małgorzata Katarzyna

Członek

4.

Grodkiewicz Bogumiła

Członek

5.

Krajewski Wojciech

Członek

6.

Leśniewska Izabela

Członek

7.

Wójtowicz Andrzej

Członek

 

Komisji Rewizyjnej

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Grodkiewicz Bogumiła

Przewodniczący

2.

Król Marcin

Zastępca Przewodniczącego

3.

Piontek Krystyna

Zastępca Przewodniczącego

4.

Białoskórski Przemysław

Członek

5.

Kalkowski Gabriel

Członek

 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Białoskórski Przemysław

Przewodniczący

2.

Breńska Małgorzata Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego

3.

Jaworski Jarosław Sławomir

Członek

4.

Kalkowski Gabriel Szczepan

Członek

5.

Krajewski Wojciech

Członek

6.

Lewandowski Szymon

Członek

7.

Pająk Jerzy

Członek

8.

Pieniak Mateusz Piotr

Członek

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Lewandowski Szymon

Przewodniczący

2.

Breńska Małgorzata

Zastępca Przewodniczącego

3.

Grodkiewicz Bogumiła

Członek

4.

Kalkowski Gabriel Szczepan

Członek

5.

Zielińska Malwina Magdalena

Członek

 

Komisji do Spraw Zagrożeń Społecznych

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Krajewski Wojciech

Przewodniczący

2.

Wójtowicz Andrzej

Zastępca Przewodniczącego

3.

Białoskórski Przemysław

Członek

4.

Jaworski Jarosław Sławomir

Członek

5.

Król Marcin

Członek

6.

Lewandowski Szymon

Członek

7.

Piontek Krystyna

Członek