Przejdź do stopki

Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Treść

Szanowni Państwo,

Rusza kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących pod nazwą Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Beneficjentami objętymi pomocą żywnościową w Programie mogą być osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 pln dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 pln dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą dostępne do pobrania ze strony internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 679 10 51.

Termin składania: od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 08 marca 2024r, od poniedziałku do piątku, w godzinach  8:00 - 15:00, pokój nr 7, wraz z dochodami za miesiąc poprzedzający złożenie skierowania (tzn. za styczeń 2024r. jeżeli skierowanie będzie składane w lutym lub za luty 2024r. jeżeli skierowanie będzie składane w marcu)

                                                                                                             z poważaniem

                                                                                                           Eliza Bieńkowska

                                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                Pomocy Społecznej w Raciążu

Wzór skierowania do pobrania:

/files/files/Skierowanie%20%20Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205.docx