Przejdź do stopki

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Treść

I N F O R M A C J A
w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego w 2024 roku

 

W terminie od 1 do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Gminy w pok. nr 17.                                                                            

W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

Limit paliwa wynosi :

  1. 110 l na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
  2. 40 l na 1 średnią dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz i koni oraz 4 l na 1 szt. świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

W lutym 2024 roku wraz z fakturami zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni  oraz  ilości świń uzyskane z biura powiatowego kierownika ARiMR za 2023 rok.

 

Wnioski o zwrot akcyzy w 2024 roku będzie można składać w dwóch terminach: od 1 do 29 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia.

 

UWAGA!

Od 01.02.2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Nowy wzór wniosku do pobrania:

/files/files/Wz%C3%B3r_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_nap%C4%99dowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf