Przejdź do stopki

Gmina Raciąż z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Gmina Raciąż z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Treść

Gmina Raciąż znalazła się na zatwierdzonej liście zakończonego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych – EDYCJA VIII. Kwota przyznana Gminie w ramach złożonego wniosku to 8 000 000,00 zł na zadnie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż”.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie prac polegających na termomodernizacji obiektów Szkół Podstawowych w miejscowościach Stare Gralewo oraz Unieck poprzez: docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z wykonaniem elewacji; wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej (drzwi zewnętrzne); montaż systemu paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na energie elektryczną z sieci elektroenergetycznej; modernizację kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła z pieców olejowych na piece gazowe wraz z montażem systemu butli na jego magazynowanie. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się wykonie prac termomodernizacyjnych na obiekcie siedziby Urzędu Gminy Raciąż poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenia zapotrzebowania urzędu na energię elektryczną.

Szacowany koszt inwestycji w zakresie robót budowalnych to 8 889 000,00, wkład własny Gminy Raciąż planowany jest na poziomie 10% tj.  889 000,00 zł.