Przejdź do stopki

Uroczystości u Koziebrodzkiej Pani

Uroczystości u Koziebrodzkiej Pani

Treść

8 września, w święto nazywane potocznie Matki Boskiej Siewnej, odbył się odpust parafialny w Koziebrodach, który tradycyjnie był połączony z dożynkami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy Raciąż – Wójt Zbigniew Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, a także gminni Radni.

W Koziebrodach tradycyjnie zjawiły się liczne pielgrzymki, nie tylko z parafii znajdujących się na terenie gminy Raciąż, ale także innych okolicznych gmin. Wierni wędrowali do koziebrodzkiego sanktuarium m.in. z Raciąża, Zawidza Kościelnego, Góry, Gradzanowa, Siemiątkowa, Słupi czy Uniecka. Podobnie jak w zeszłym roku, również podczas tegorocznych uroczystości pogoda dopisała pielgrzymom, którzy podlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej, która w latach 1784-1785 kilkukrotnie ukazała się w kościele parafialnym. Na placu przed świątynią pielgrzymi z poszczególnych parafii ustawili swoje wieńce dożynkowe – każdy z nich został wykonany niczym dzieło sztuki i przykuwał uwagę. W ten sposób wierni w święto Matki Boskiej Siewnej chcieli podziękować za tegoroczne plony jakie udało się zabrać. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów, m.in. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Raciąż, a także Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski i Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski. Sumie odpustowej, która rozpoczęła się o godzinie 12:00, przewodniczył biskup senior diecezji płockiej Piotr Libera, który z rąk władz Gminy otrzymał symboliczny chleb, a także bukiet kwiatów.

Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi matki – chętnie śpiewamy w naszych parafiach tę pieśń. I oto jesteśmy razem, żeby jej nade wszystko podziękować. Mamy za co dziękować Matce Bożej, bracia i siostry. Święto narodzenia Matki Bożej jest bowiem przede wszystkim dniem dziękczynienia. Tak mało jest jednak tego dziękczynienia na co dzień w modlitwach. Kto umie dziękować, ten jest szczęśliwy. Wdzięczność to odpowiedź na pytanie, jak być szczęśliwym. Wdzięczność pomaga w budowaniu pozytywnego myślenia – głosi współczesna psychologia. Przyznajmy, że gdy dzieje się coś złego, gdy dotyka nas cierpienie, choroba, spotyka coś przykrego, wtedy łatwiej zanosić modlitwy, różaniec, żeby wyprosić łaskę dla siebie, czy swoich bliskich. Nie wszyscy pamiętają jednak, żeby wyrazić swoją wdzięczność […] Dziś jest ten dzień, by złożyć Panu Bogu dziękczynienie za Matkę Bożą i naszą Matkę. W to wrześniowe święto dziękujemy razem z Maryją Bogu za jego miłosierdzie. Dziękujemy zgromadzeni przed obrazem Królowej Nieba – za wysłuchane prośby, za wyproszone łaski. Ona kocha bowiem wszystkie swoje dzieci, nie tylko te, które o niej pamiętają […] Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, zawsze jest w cieniu. On zawsze jest na pierwszym miejscu. To jest istota prawdziwej maryjnej postawy. Nie można czcić Maryi bez odniesienia do Chrystusa. Nie można czcić Maryi bez odniesienia do jej syna. Dla niego została ona wybrana przed wiekami […] dlatego też wszystko co mówimy o Maryi i co świętujemy, trzeba umieścić zawsze w elacji do Jezusa […] – mówił hierarcha w swojej homilii.

Przypomnijmy, że uroczystości odpustowe w Koziebrodach rozpoczęły się już wieczorem 7 września od mszy św. połączonej z nieszporami, czuwaniem i Apelem Jasnogórskim.