Przejdź do stopki

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Treść

W dniu 1 lipca  weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym
z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

W celu wydania Zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Raciążu pokój Nr 12.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.

b) Oryginał dowodu zapłaty.

c) Kopia dowodu dokonania opłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Raciążu:

BS Raciąż

67 8233 0004 0000 1717 2004 0006

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

 oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA – Zaświadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa”

Opłaty można również dokonać w Kasie Urzędu, gotówką bądź kartą płatniczą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Raciążu, pod numerem telefonu: 23 679 12 80