Przejdź do stopki

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Uniecku

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Uniecku

Treść

      W dniu  5 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-14.00 odbył się „Ekologiczny piknik rodzinny” pn. „Żyj w zgodzie z przyrodą” na boisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniecku wraz z ich rodzinami z terenu Gminy Raciąż.

          Organizatorem pikniku była Gmina Raciąż we współpracy ze Szkołą Podstawową w Uniecku. „Ekologiczny piknik rodzinny” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie
30 0000 zł pod honorowym patronatem Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy.

          Piknik miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gminy Raciąż oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko. Priorytetem organizatorów była edukacja ekologiczna i integracja całych rodzin oraz dotarcie z przekazem do jak najszerszej grupy ludzi. Jak również zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką odpadami. Poprzez zabawę, gry i konkursy na 11-stu różnych stanowiskach obsługiwanych przez 8 animatorów uczestnicy pikniku mieli możliwość sprawdzenia i uzyskania wiedzy
o wpływie życia codziennego na środowisko oraz poprawę jego stanu.

W przygotowanie „Ekologicznego pikniku rodzinnego” była zaangażowana firma Edukacja Ekologiczna - Dagmara Hirsz, która zadbała o rozrywkę uczestników z dziedziny przyrody i ekologii połączonej z wartościami edukacyjnymi. Piknik cieszył się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyło w nim 267 osób.