Przejdź do stopki

„Ekologiczny piknik rodzinny” w Gminie Raciąż

„Ekologiczny piknik rodzinny” w Gminie Raciąż

Treść

Gmina Raciąż z przyjemnością informuje, iż Pani Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa objęła honorowym patronatem wszystkie ekologiczne pikniki rodzinne na terenie województwa mazowieckiego.

W dniu 5 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-14.00 odbędzie się „Ekologiczny piknik rodzinny” pod nazwą zadania „Żyj w zgodzie z przyrodą” na boisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Uniecku i ich rodzin z terenu Gminy Raciąż, w ramach programu Ekologiczny piknik rodzinny, realizowanego przez Gminę Raciąż, a dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem podjętych działań w formie ekologicznego pikniku jest edukacja ekologiczna, połączona z bezpośrednim zaangażowaniem społeczności lokalnej w działania ekologiczne
i prozdrowotne. Poprzez zabawę, gry i konkursy na 11-stu różnych stanowiskach obsługiwanych przez 8 animatorów uczestnicy pikniku będą mieli możliwość sprawdzenia
i uzyskania wiedzy o wpływie życia codziennego na środowisko oraz poprawę jego stanu. Poszerzą swoje wiadomości z zakresu ochrony środowiska poprzez budowanie proekologicznych wartości, wzorców i zachowań.

„Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.