Przejdź do stopki

Gmina Raciąż ze wsparciem z budżetu Mazowsza

Gmina Raciąż ze wsparciem z budżetu Mazowsza

Treść

16 maja w Opinogórze Wójt Gminy Raciąż wraz z Panią Skarbnik Barbarą Rumianowską podpisali umowy na mocy których nasz samorząd otrzyma łącznie ponad 𝟰,𝟮 𝗺𝗹𝗻 𝘇ł wsparcia, dzięki któremu zrealizowane zostanie 12 zadań inwestycyjnych⤵

✅Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty - Bielany;

✅Modernizacja strażnicy w miejscowości Dobrska Kolonia;

✅Raciąż Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kiełbowo;

✅Raciąż Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy;

✅Zagospodarowanie działki gminnej w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia;

✅Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w miejscowości Kraśniewo;

✅Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Mała Wieś, etap II (ściany fundamentowe);

✅Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo;

✅Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stary Komunin - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża;

✅Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie;

✅Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I;

✅Przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy, w m. Kossobudy i Zdunówek.